აირჩიეთ დარგი/დარგები

აირჩიეთ დამატებითი ველები

10 ყველაზე ხშირად ნახვადი

მეფუტკრეობა (თაფლის წარმოებისა და ფუტკრის ოჯახების მოვლის ტექნოლოგიური რუქა)

ავტორი: ავქსენტი პაპავა
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს ჩასატარებელი ღონისძიებების დახასიათებას მეფუტკრეობაში თვეების მიხედვით
333 ნახვა

ალკოჰოლური დუღილი

ავტორი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აღწერა: ვიდეო ეხება ისეთ თემებს, როგორებიცაა ყურძნის ტკბილისაგან ღვინის მიღებას, დაღვინების პროცესს და საფუარების მნიშვნელობას ამ მიმართულებით
327 ნახვა

სათიბ-საძოვრების ზედაპირული გაუმჯობესება

ავტორი: CENN
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს სათბ-საძოვრების გაუმჯობესების ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას და პროცესზე მონიტორინგის საკითხებს, გარემო და ანთროპოგენულ ფაქტორებს რომლებიც გავლენას ახდენს სათიბ-საძოვრების ნაყოფიერებაზე; ბალახეული საფარის/მცენარეების დახასიათებას
306 ნახვა

კონსერვაციული სოფლის მეურნეობა

ავტორი: CENN
აღწერა: კონსერვაციული სოფლის მეურნეობა, როგორც რესურდამზოგავი სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, რომლის მიზანი გარემოს დაცვის უზრუნველყოფით მიღწეული მაღალი ეკონომიკური შედეგია. პუბლიკაცია ასევე მოიცავს სისტემის ძირითად პრინციპებს როგორებიცაა: ნიადაგის მინიმალური დამშავება, თესლბრუნვა და ნიადაგის ორგანული მასალით მულჩირება.
301 ნახვა

უნიკალური ვაზის ჯიშები უნიკალურ მიკროზონებში

ავტორი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აღწერა: ვიდეო მოიცავს საკითხებს, როგორებიცაა: საქართველო, როგორც ვაზისა და ღვინის სამშობლო, ძირითადი ზონები და მიკროზონები, ვაზის ჯიშები და მათი გავრცელების არეალი. 
288 ნახვა

თხილის მოვლა-მოყვანა

ავტორი: ელკანა (მაია მიროტაძე, ნადეჟდა მიროტაძე)
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს ინფორმაციას თხილის ბაღის გაშენების, მოვლის, მავნებელ-დაავადებებისა და მოსავლის აღება პირველადი გადამუშავების შესახებ
277 ნახვა

კაკლოვანი ხეხილოვანი კულტურების მავნებელ-დაავადებები

ავტორი: აგრარიკოსთა მოძრაობა
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს რეკომენდაციებს კაკლოვანი კულტურების ძირითადი დაავადებებისა და მავნებლების იდენტიფიკაციისას და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს.
273 ნახვა

ღვინის დაყენება ქვევრში

ავტორი: ელკანა, გიორგი ბარისაშვილი
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს საქართველოში ქვევრის ღვინის წარმოების ისტორიას და დღევანდელ მდგომარეობას, ქვევრის მოვლის და მასში ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას.
268 ნახვა

კივის წარმოება ზუგდიდისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში და მისი ბიომეთოდებით მოყვანის პერსპექტივები

ავტორი: აკაკი ღლონტი
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს ინფორმაციას მუნიციპალიტეტების ზოგადი დახასიათების, დარგში (კივის წარმოებაში) არსებული მდგომარეობის, ანალიზის მეთოდების და რეკომენდაციების შესახებ.
261 ნახვა

საქართველოს მეკალმახეობის სექტორი (ღირებულებათა ჯაჭვის რეგიონული კვლევა)

ავტორი: ISET, იარკლი კოჭლამაზიშვილი, ნინო კაკულია
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს საქართველოში მეკალმახეობის სექტორის, ღირებულებათა ჯაჭვში მონაწილე რგოლების და დარგის ეკონომიკურ ანალიზს და სხვა
229 ნახვა

„შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით