აირჩიეთ დარგი/დარგები

აირჩიეთ დამატებითი ველები

10 ყველაზე ხშირად ნახვადი

ალკოჰოლური დუღილი

ავტორი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აღწერა: ვიდეო ეხება ისეთ თემებს, როგორებიცაა ყურძნის ტკბილისაგან ღვინის მიღებას, დაღვინების პროცესს და საფუარების მნიშვნელობას ამ მიმართულებით
510 ნახვა

მეფუტკრეობა (თაფლის წარმოებისა და ფუტკრის ოჯახების მოვლის ტექნოლოგიური რუქა)

ავტორი: ავქსენტი პაპავა
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს ჩასატარებელი ღონისძიებების დახასიათებას მეფუტკრეობაში თვეების მიხედვით
472 ნახვა

ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების ძირითადი მავნებელ-დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

ავტორი: აგრარიკოსთა მოძრაობა/ვლადიმერ ბარამიძე, ანდო ხეთერელი, მოსბა კუშადი
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს ინფორმაციას ყველა ძირითადი ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიების შესახებ. განსაკუთრებულად ხაზგასმულია ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურების დაავადებები და ამვნებლები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები.
454 ნახვა

კონსერვაციული სოფლის მეურნეობა

ავტორი: CENN
აღწერა: კონსერვაციული სოფლის მეურნეობა, როგორც რესურდამზოგავი სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, რომლის მიზანი გარემოს დაცვის უზრუნველყოფით მიღწეული მაღალი ეკონომიკური შედეგია. პუბლიკაცია ასევე მოიცავს სისტემის ძირითად პრინციპებს როგორებიცაა: ნიადაგის მინიმალური დამშავება, თესლბრუნვა და ნიადაგის ორგანული მასალით მულჩირება.
450 ნახვა

თხილის მოვლა-მოყვანა

ავტორი: ელკანა (მაია მიროტაძე, ნადეჟდა მიროტაძე)
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს ინფორმაციას თხილის ბაღის გაშენების, მოვლის, მავნებელ-დაავადებებისა და მოსავლის აღება პირველადი გადამუშავების შესახებ
407 ნახვა

სათიბ-საძოვრების ზედაპირული გაუმჯობესება

ავტორი: CENN
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს სათბ-საძოვრების გაუმჯობესების ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას და პროცესზე მონიტორინგის საკითხებს, გარემო და ანთროპოგენულ ფაქტორებს რომლებიც გავლენას ახდენს სათიბ-საძოვრების ნაყოფიერებაზე; ბალახეული საფარის/მცენარეების დახასიათებას
402 ნახვა

უნიკალური ვაზის ჯიშები უნიკალურ მიკროზონებში

ავტორი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
აღწერა: ვიდეო მოიცავს საკითხებს, როგორებიცაა: საქართველო, როგორც ვაზისა და ღვინის სამშობლო, ძირითადი ზონები და მიკროზონები, ვაზის ჯიშები და მათი გავრცელების არეალი. 
388 ნახვა

ღვინის დაყენება ქვევრში

ავტორი: ელკანა, გიორგი ბარისაშვილი
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს საქართველოში ქვევრის ღვინის წარმოების ისტორიას და დღევანდელ მდგომარეობას, ქვევრის მოვლის და მასში ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას.
374 ნახვა

კაკლოვანი ხეხილოვანი კულტურების მავნებელ-დაავადებები

ავტორი: აგრარიკოსთა მოძრაობა
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს რეკომენდაციებს კაკლოვანი კულტურების ძირითადი დაავადებებისა და მავნებლების იდენტიფიკაციისას და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს.
364 ნახვა

კივის წარმოება ზუგდიდისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში და მისი ბიომეთოდებით მოყვანის პერსპექტივები

ავტორი: აკაკი ღლონტი
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს ინფორმაციას მუნიციპალიტეტების ზოგადი დახასიათების, დარგში (კივის წარმოებაში) არსებული მდგომარეობის, ანალიზის მეთოდების და რეკომენდაციების შესახებ.
335 ნახვა

„შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით