კივის წარმოება ზუგდიდისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში და მისი ბიომეთოდებით მოყვანის პერსპექტივები მთავარი გვერდი

#
ავტორი აკაკი ღლონტი
350 ნახვა
დარგი/დარგები: სუბტროპიკული ხილი; დარგობრივი კვლევები;
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს ინფორმაციას მუნიციპალიტეტების ზოგადი დახასიათების, დარგში (კივის წარმოებაში) არსებული მდგომარეობის, ანალიზის მეთოდების და რეკომენდაციების შესახებ.

„შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით