ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების ძირითადი მავნებელ-დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში მთავარი გვერდი

#
ავტორი აგრარიკოსთა მოძრაობა/ვლადიმერ ბარამიძე, ანდო ხეთერელი, მოსბა კუშადი
545 ნახვა
დარგი/დარგები: ბოსტნეული; კარტოფილი; ბაღჩეული;
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს ინფორმაციას ყველა ძირითადი ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიების შესახებ. განსაკუთრებულად ხაზგასმულია ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურების დაავადებები და ამვნებლები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები.

„შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით