საქართველოს მეკალმახეობის სექტორი (ღირებულებათა ჯაჭვის რეგიონული კვლევა) მთავარი გვერდი

#
ავტორი ISET, იარკლი კოჭლამაზიშვილი, ნინო კაკულია
259 ნახვა
დარგი/დარგები: მეთევზეობა; დარგობრივი კვლევები;
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს საქართველოში მეკალმახეობის სექტორის, ღირებულებათა ჯაჭვში მონაწილე რგოლების და დარგის ეკონომიკურ ანალიზს და სხვა

„შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით