კონსერვაციული სოფლის მეურნეობა მთავარი გვერდი

#
ავტორი CENN
471 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემო და კლიმატი; ბიომრავალფეროვნება;
აღწერა: კონსერვაციული სოფლის მეურნეობა, როგორც რესურდამზოგავი სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, რომლის მიზანი გარემოს დაცვის უზრუნველყოფით მიღწეული მაღალი ეკონომიკური შედეგია. პუბლიკაცია ასევე მოიცავს სისტემის ძირითად პრინციპებს როგორებიცაა: ნიადაგის მინიმალური დამშავება, თესლბრუნვა და ნიადაგის ორგანული მასალით მულჩირება.

„შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით