ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მერიის მოსახლეობასთან შეხვედრა ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: გურიის რეგიონული სამსახური გურია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ოზურგეთი
მისამართი ქალ. ოზურგეთი
აღწერა:

ჩატარდება შეხვედრა გურიის რეგიონალულ სამსახურის თანამშრომლებსა და მერის წარმომადგენელსა, აგრარულ სფეროში დასაქმებულ მოსახლეობასთან. თემატიკა: ა) სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება ( გაზეთი "ჩვენი სოფელი", ბროშურები და ბუკლეტები) გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო სამეურნეო ექსტენციის გაწევა; დ) მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება; ე)საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია) ვ) რატომ უნდა დარეგისტრირდეს ფერმერი My.mepa.gov.ge-ზე

ტრენერის სახელი და გვარი: ემზარი ცხომელიძე 595858371; ომარ ჩხარტიშვილი 595858360;
ტრენერის სტატუსი: წამყვანი სპეციალისტი; უფროსი სპეციალისტი;
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: გურიის რეგიონული სამსახური

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით