წარმატებული პროექტები

მელორი ახვლედიანი მეფუტკრე ცაგერიდან

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი „უცქერი“ ფუნქციონირებს 2015 წლიდან.კოოპერატივში გაერთიანებულია მეფუტკრეობის დარგის 7 პიროვნება. კოოპერატივი აქტიურად თანამშრომლობს სოფლის განვითარების სააგენტოს  რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ცაგერის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრთან ეცნობა პროგრამებს, სიახლეებს და ღებულობს საჭირო რჩევებს. ნერგავს ფუტკრის მოვლის თანამედროვე მეთოდებს.კოოპერატივში იწარმოება სხვადასხვა სახეობის 5 ტონამდე თაფლი, საფუტკრეები დანლაგებულია ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში პროდუქტის რეალიზება ხდება ადგილობრივ ბაზარზე „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის“ სახელწიფო პროგრამით მიღებული აქვს სკები და ინვერტარი. სოფ. უცხერში მოეწყო თაფლის მცირე საწარმო, ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამის მხარდაჭერით დაინერგა HAASP სისტემა და  მოხდა საწარმოს სერთიფიცირება. კოოპერატივი ამჟამად ჩართულია ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში ბრენდირების მიმართულებით. მათი  მიზანია თაფლის ისეთი ხარისხობრივი მაჩვენებლის მიღწევა, რომ დაკმაყოფილდეს ევროპული მოთხოვნა და  მოხდეს პროდუქციის ექსპორტზე გატანა.
სრული ინფორმაცია

შოთა კოპალიანი ფერმერი ცაგერიდან

 შოთა  კოპალიანი ცაგერის რაიონის სოფელ ჭალისთავში ცხოვრობს. მას ჩაის დამზადების კულტურა მემკვიდრეობით წინაპრებისგან ერგო და დღემდე მის შენარჩუნებასა და განვითარებაზე ზრუნავს. ამ საქმიანობის ბიზნესად ქცევა მეუღლესთან ერთად დაახლოებით 7-8 წლის წინ გადავწყვიტა. წლების განმავლობაში კუსტარულად, ხელით დამზადებული საშრობით მუშაობდნენ. ის ერთ-ერთი მეწარმეა, რომელმაც  რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ცაგერის საინფომაციო-საკონსულტაციო ცენტრის კონსულტირებით ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტ GRETA -ს პროგრამაში ჩართულიყო  რის შედეგადაც მან უკვე მოახერხა საკუთარი წარმოების განვითარება და გაზრდა. პროექტში ჩართვის შემდეგ მისი საწარმო  ველურად მზარდი მცენარეების გადამამუშავებელი და საშრობი აღჭურვილობებით მოეწყო. ამჟამად მის საწარმოში მოცვის, მაყვლის ფოთლების, ცაცხვის ყვავილის, ველური კომშისა და დეკას ჩაი მზადდება. აქვს საფუძველი, რომ სამომავლოდ თამამად იფიქროს განვითარებაზე  და სხვადასხვა ფოთლებისგან  დამზადებული ექსპერიმენტული ჩაის ნაზავებს უკვე პროდუქტის სახე მისცეს. 
სრული ინფორმაცია

კოოპერატივი „ქულბაქი" ცაგერში

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი „ქულბაქი“ თევზის მწარმოებელი კოოპერატივია, იგი დაფუძნებულია  და ფუნქციონირებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქულბაქში 2015 წლიდან, რომელშიც გაერთანებულია 5  ადგილობრივი ფერმერი, აქედან 3 ქალია. კოოპერატივმა მიიღო  დაფინანსება  სახელმწიფოსაგან   "კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა"-ში  ასევე ENPARD -ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში,  ნერგავს თანამედროვე ტექნოლოგიებს და აწარმოებს მაღალი ხარისხის  თევზს ცისარტყელა კალმახს   აქვს მოწყობილი სათევზე ტბორები და გამოჰყავს ლიფსიტები. სათევზე მეურნეობა მოწყობილია 1 ჰა-ზე მეტ ფართობზე.       კოოპერატივს  აქცენტი აქვს აღებული ორგანული მიმართულებით, მონაწილეობა მიიღო  პროექტში  „GRETA” და დაფინანსდა თევზის ორგანული საკვების წარმოების მიმართლებით.  აქ აგროტურიზმის განვითარების კარგი შესაძლობებია და მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ამ მიმართულებით.   კოოპერატივი აქტიურად თანამშრომლობს რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ცაგერის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრთან  და   სისტემატურად ეცნობა სიახლეებს,  იგი ორიენტირებულია  სიახლეების დანერგვაზე, წევრები ესწრებიან სხვადასხვა ტრენინგებს,  თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით  და თანდათან ვითარდებიან.  ევროკავშირის, შვედეთის და ავსტრიის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის GGAGRETA-ს ხელშეწყობით, კოოპერატივის წარმოება აღიჭურვება თევზის საკვების გადამამუშავებელი დანადგარებით და თანამედროვე საწარმოო ხაზით, რომლის საშუალებით  ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით  შესაძლებელი იქნება  დაამზადდეს  საკვები როგორც საკუთარი, ასევე რეგიონში არსებული სხვა სათევზე მეურნეობებისთვის. პროექტის ხელშეწყობის შედეგად, მწარმოებელს შეუმცირდება დანახარჯები და გაეზრდება შემოსავალი. ასევე, დასაქმდება რამდენიმე ადგილობრივი მაცხოვრებელი.
სრული ინფორმაცია

"ქულბაქის ფერმა" ცაგერში

 გიორგი ბენდელიანი ცაგერის მუნიციპალიტეტიდან  „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ ერთ-ერთი   ბენეფიციარია, რომელმაც  2018 წელში სოფელ ქულბაქში  მოაწყო მეცხოველეობის ფერმა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისათვის 60 სულზე, მუშაობს მეხორცული მიმართულებით პროდუქციის რეალიზება ხდება ადგილობრივ ბაზარზე . მან    თანამოაზრეებთან ერთად 2019 წელში დააფუძნა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი „ქულბაქის  ფერმა“, დაგეგმილია წარმოების განვითარება-გაფართოება, მეხორცულთან ერთად დაიწყება საქმიანობა მერძეული მიმართულებით.  გიორგი აქტიურად თანამშრომლობს   რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ცაგერის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრთან,  იგი სისტემატურად ეცნობა სიახლეებს, ესწრება სხვადასხვა ტრენინგს, ცდილობს  სხვადასხვა საგრანტო პროექტში მონაწილეობას და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით განავითაროს ბიზნესი და დაასაქმონ ადამიანები. 
სრული ინფორმაცია

"გვესოს ფერმა" ცაგერში

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი „გვესოს ფერმა“ 2018 წელს შეიქმნა ცაგერის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ სოფელ გვესოში. ამჟამად კოოპერატივში 5 ფერმერია გაწევრიანებული, მათ შორის 3 ქალია.  კოოპერატივი თხის რძის პროდუქტებს აწარმოებს, რომელებიც უამრავი სასარგებლო და სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. კოოპერატივის  მიერ წარმოებული ყველი, ხაჭო, ნადუღი ბიოლოგიურად სუფთაა და მომხმარებლებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს პროდუქციის რეალიზება ხდება ადგილობრივ ბაზარზე .      რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ცაგერის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის დახმარებით კოოპერატივს  „რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა“-ს   ფარგლებში რძის გადამამუშავებელი ხაზი გადაეცა, ხოლო საწარმოს აშენება საკუთარი თანადაფინანსებით უზრუნველყო.    ამჟამად  ჩართულია „ტექნიკური მხარდაჭერის სახ. პროგრამაში და  მიმდინარეობს HACCP-ის სტანდარტის დანერგვა, საწარმო მზადდება ბიზნეს ოპერატორის აღიარების სერთიფიკატის მოსაპოვებლად.   კოოპერატივი ზრუნავს საწარმოს სრულყოფასა და საქმიანობის გაფართოებაზე. იხვეწება თხის სხვადასხვა სახეობის ყველის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესი. დაიწყო მუშაობა მეხორცული მიმართულებითაც, მიმდინარეობს  ჯიშთა გაუმჯობესება.   კოოპერატივი ორიენტირებულია  სიახლეების დანერგვაზე, წევრები ესწრებიან სხვადასხვა ტრენინგებს, მონაწილეობენ აგრო ფესტივალებში, რათა გაიღრმავონ ცოდნა და შეიძინონ მეტი გამოცდილება,  ცდილობენ  მონაწილეობა მიიღონ  სხვადასხვა საგრანტო პროექტში და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით განავითარონ ბიზნესი, დაეხმარონ თემს და დაასაქმონ ადამიანები.    
სრული ინფორმაცია

იური გუგავა ფერმერი ლენტეხიდან

იური  გუგავა ლენტეხის მუნიციპალიტეტ  სოფელ მაზაში ცხობრობს .იგი  დასაქმებულია სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ძირითადად მისდევს მეფუტკრეობასა და მევენახეობას.  არის საკმაოდ ცნობილი მეფუტკრე, ჰყავს 37 ძირი ფუტკარი, აწარმოებს თაფლს 400 კილოგრამამდე. პროდუქციის რეალიზება ხდება   ადგილობრივ ბაზარზე ასევე გაშენებული აქვს ცოლიკოურის ვაზის ჯიშები და აწარმოებს ღვინოსაც  რომლის რეალიზაციაც ადგილობრივ ბაზარზე ხდება. ფერმერი  ატიურ კონსულტაციას იღებს რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ლენტეხის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტებისგან ასევე  მონაწილეობას იღებს, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ყველა შეხვედრასა და ტრენინგში, და აგრო ფესტივალებში.
სრული ინფორმაცია

ნანა უჩაძე ფერმერი ცაგერიდან

ფერმერი ნანა უჩაძე რამოდენიმე წლის უკან  დაბრუნდა მამა პაპისეულ სახლში ცაგერის რაიონ  სოფელ უცხერში სადაც   სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება გადაწყვიტა  ჩირისა და ბოსტნეულის სახით  ის ამზადებს ბიო-პროდუქციასთან მიახლოებულ ხილისა და ბოსტნეულის ჩირს,ასევე აწარმოებს სხვადასხვა ხილისაგან ტყლაპებს,ტკბილ კვერებს,ჩურჩხელებს,ამზადებს სამკურნალო ჩაის,  ცაცხვის ,ქაცვის, პიტნისა და მოცვისაგან. პროდუქციის რეალიზაცია ხდება ადგილობრივ ბაზარზე ასევე ტურისტებზეც .იგი აქტიურად მონაწილეობას ღებულობს სხვადასხვა გამოფენა ,გაყიდვებზე  სადაც წარმოებულ პროდუქციას მაღალი შეფასება მიეცა, როგორც ბიოსთან მიახლოებულს. მომავლისათვის დაგეგმილი აქვს მინი საწარმოს აშენება და ბიო-სერთიფიკატის აღება. ნანა უჩაძე აქტიურ კონსულტაციებს გადის რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ცაგერის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის წამყვან სპეციალისტებთან.   
სრული ინფორმაცია

ისიდორე უჩაძე ფერმერი ცაგერიდან

12 წლის უკან ისიდორე უჩაძე   მამა-პაპისეულ სოფელ უცხერში დაბრუნდა  და დაიწყო სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მუშაობა.ისიდორემ აირჩია მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართულება და გააგრძელა წინაპართა ტრადიცია. ძველ ვენახებს შემატა ახალშენი და დაიწყო ღვინის წარმოება- რეალიზაცია.ისიდორეს ღვინო გამოირჩევა მაღალი ხარისხითა და გემოვნური  თვისებებით, აწარმოებს ისეთი ჯიშის ღვინოს ,როგორიცაა ცხვედიანი თეთრა და ცოლიკაური, აქტიურად მონაწილეობას ღებულობს სხვადასხვა ფესტივალებსა და გამოფენა -გაყიდვებში ასევე ტრეინიგებში . პროდუქციის  ძირითადი გასაღების ბაზარი არის ადგილობრივი ღვინის მაღაზიები და სუპერ მარკეტები, ასევე ტურისტები. ის  ხშირ კონსულტაციას გადის რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ცაგერის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის თანამშრომლებთან. მან  პროგრამა აწარმოე საქართველოს დახმარებით შეიძინა ღვინის გადასამუშავებელი დანადგარები, აქვს უძველესი მარანი სადაც ძირითადად ღებულობს უცხოელ ტურისტებს, მომავლისათვის კი  დაგეგმილი აქვს წარმოების გაზრდა ახალშენი ვენახების გაშენება ლეჩხუმური საღვინე ჯიშებისაგან
სრული ინფორმაცია

კოოპერატივი"ხვამლი2014" ცაგერიდან

კოპერატივი " ხვამლი" დაფუძნდა 2014 წელს. მასში  გაერთიანებულია მეფუტკრეობის დარგის გამოცდილი და ამ საქმის პროფესიონალი 7 მეფუტკრე. კოოპერატივი აწარმოებს სხვადასხვა სახეობის 5 ტონამდე თაფლს. საფუტკრეები განლაგებულია ეკოლოგიურად სუფთა ტერიტორიაზე, გამოიყენება მხოლოდ დაშვებული პრეპარატები და ზოოტექნიკური მეთოდები. კოოპერატივი აქტიურად თანამშრომლობს რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის-ცაგერის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრთან. მას სახელწიფო პროგრამით მიღებული აქვს სკები და ინვერტარი. სოფ. ლარჩვალში მოაწყო თაფლის მცირე საწარმო, ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამის მხარდაჭერით დაინერგა HAASP სისტემა და  მოახდინა საწარმოს სერთიფიცირება. კოოპერატივი ამჟამად ჩართულია ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში ბრენდირების მიმართულებით. მისი მიზანია თაფლის ისეთი ხარისხობრივი მაჩვენებლის მიღწევა, რომ დააკმაყოფილოს ევროპული ბაზრის მოთხოვნა და განახორციელოს ექსპორტი.
სრული ინფორმაცია

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით