სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენთიპიკაცია-სიონი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ყაზბეგის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი მცხეთა-მთიანეთი, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ყაზბეგი
მისამართი ქალ. ყაზბეგი
აღწერა: შეხვედრის  თემატიკა და მიზანი:
ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: კახაბერ ჯანუყაშვილი, სოფო საბაური
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი კახაბერ ჯანუყაშვილი 599163734, წამყვანი სპეციალისტი სოფიო საბაური 595858309
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი კახაბერ ჯანუყაშვილი 599163734, წამყვანი სპეციალისტი სოფიო საბაური 595858309

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით