სასოფლო-სამეურნეო მობილური ექსტენცია ჩორჩნის ადმინისტრაციული ერთეულის პატარა სმადაში ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ადიგენის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთი, ადიგენის მუნიციპალიტეტი, დაბა ადიგენი
მისამართი დაბა ადიგენი
აღწერა: შეხვედრის თემატიკა: ბოსტნეული კულტურების წარმოება, მეხილეობა, საკვებწარმოება
ტრენერის სახელი და გვარი: დალი ჯანელიძე, ლიანა თედორაძე
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით