სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენტიფიკაცია- სოფ. ნავაზი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამსახური მცხეთა-მთიანეთი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ქალ. მცხეთა
მისამართი ქალ. მცხეთა
აღწერა: შეხვედრა ფერმერებთან სოფ. ნავაზი, სასოფლო-სამეურნეო  მობილური ექსტენცია
ტრენერის სახელი და გვარი: თათია ხოსიტაშვილი; არსენა სამსონიძე
ტრენერის სტატუსი: მ.შ სამსახურის უფროსი თათია ხოსიტაშვილი 595858343; წამყვანი სპეციალისტი არსენა სამსონიძე 595858376
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: მ.შ სამსახურის უფროსი თათია ხოსიტაშვილი 595858343; წამყვანი სპეციალისტი არსენა სამსონიძე 595858376

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით