ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჩიბათის ადმინისტრაცია სოფ. ჭალა მოსახლეობასთან შეხვედრა ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ლანჩხუთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი გურია, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ლანჩხუთი
მისამართი ქალ. ლანჩხუთი
აღწერა:

ჩატარდება შეხვედრა ლანჩხუთის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის თანამშრომლებსა და მერის წარმომადგენელსა, აგრარულ სფეროში დასაქმებულ მოსახლეობასთან. თემატიკა: ა) სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება ( გაზეთი "ჩვენი სოფელი", ბროშურები და ბუკლეტები) გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო სამეურნეო ექსტენციის გაწევა; დ) მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება; ე)საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია) ვ) რატომ უნდა დარეგისტრირდეს ფერმერი My.mepa.gov.ge-ზე

ტრენერის სახელი და გვარი: რევაზ ზენაიშვილი 551545044; ალიკო ასკურავა 599121138
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი; წამყვანი სპეციალისტი.
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ლანჩხუთის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით