შეხვედრა სოფ. დამიაში, დამია-გეურარხის ადმინისტრაციული ერთეული - მარნეულის მუნიციაპლიტეტი ღონისძიებების კალენდარი