სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენტიფიკაცია-სოფ. მეჯვრისხევი, გორის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი