სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენტიფიკაცია- სოფ. კვარხეთი, გორის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი