სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ. ახალთერჯოლა ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: თერჯოლის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი იმერეთი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, ქალ. თერჯოლა
მისამართი ქალ. თერჯოლა
აღწერა:

თერჯოლის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის თანამშრომლები შეხვდებიან მოსახლეობას თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საზანოში.  შეხვედრის თემები:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;

საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია), რეგისტრაცია MY.MEPA.GOV.GE -ზე

ტრენერის სახელი და გვარი: მინდია ქარქაშაძე 599 20 40 55 ალექსანდრე ხარატიშვილი 599641617
ტრენერის სტატუსი: თერჯოლის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი მ.შ.
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით