სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ. ქვედა ჭყეპი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ტყიბულის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი იმერეთი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ტყიბული
მისამართი ქალ. ტყიბული
აღწერა:

ტყიბულის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის თანამშრომლები შეხვდებიან მოსახლეობას თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჭყეპში.  შეხვედრის თემები:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;

საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია), რეგისტრაცია MY.MEPA.GOV.GE -ზე

ტრენერის სახელი და გვარი: რევაზი ყვავაძე 577773940 გიორგი გოგლიძე 598344148
ტრენერის სტატუსი: ტყიბულის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, წამყვანი სპეციალისტი.
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით