სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენტიფიკაცია- სოფ. მჭადიჯვარი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: დუშეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი მცხეთა-მთიანეთი, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქალ. დუშეთი
მისამართი ქალ. დუშეთი
აღწერა: შეხვედრა ფერმერებთან სოფ. მჭადიჯვარში, სასოფლო-სამეურნეო  მობილური ექსტენცია
ტრენერის სახელი და გვარი: გელა ბადაგაძე, ნანი თეთრუაშვილი
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი 595858326; წამყვანი სპეციალისტი 599700175
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: მთავარი სპეციალისტი გელა ბადაგაძე 595858326; წამყვანი სპეციალისტი ნანი თეთრუაშვილი 599700175

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით