სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენტიფიკაცია- ბაზალეთი, ჩუბინაანთკარი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: დუშეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი მცხეთა-მთიანეთი, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქალ. დუშეთი
მისამართი ქალ. დუშეთი
აღწერა:

მობილური სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია ბაზალეთი, ჩუბინაანთკარი

შეხვედრაზე მოსახლეობას კონსულტაციებს გაუწევენ

ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის

დუშეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი გელა ბადაგაძე 595858326 და წამყვანი სპეციალისტი

ნანი თეთრუაშვილი 599700175


ტრენერის სახელი და გვარი: გელა ბადაგაძე, ნანი თეთრუაშვილი
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი 595858326; წამყვანი სპეციალისტი 599700175
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დუშეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი გელა ბადაგაძე 595858326 და წამყვანი სპეციალისტი ნანი თეთრუაშვილი 599700175

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით