საექსტენციო შეხვედრა ქვიშხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. ბულბულისციხესა და სოფ. მონასტერში ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ხაშურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი შიდა ქართლი, ხაშურის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ხაშური
მისამართი ქალ. ხაშური
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;  ბეჭდური მასალების დარიგება ;  სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;   პრობლემების იდენტიფიცირება;     
ტრენერის სახელი და გვარი: ავთანდილ გოგალაძე-599542134; როინ კურტანიძე-599007202;
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: გამოცდილი ექსტენციონისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით