საექსტენციო შეხვედრა ცოცხნარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. ოძისსა და სოფ. ქემფერში ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ხაშურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი შიდა ქართლი, ხაშურის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ხაშური
მისამართი ქალ. ხაშური
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;  ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება ;   გ) სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;   დ)  პრობლემების იდენტიფიცირება;     
ტრენერის სახელი და გვარი: ჯემალ გელაშვილი-599927122; თინათინ ახალკაცი- 551079113
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: გამოცდილი ექსტენციონისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით