შეხვედრა სოფ. არდისუბანში, ჯორჯიაშვილის ადმინისტრაციული ერთეული - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: თეთრიწყაროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ქვემო ქართლი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, ქალ. თეთრიწყარო
მისამართი ქალ. თეთრიწყარო
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: გიორგი გაიოზიშვილი 599567880, ზვიადი ძულიაშვილი 599461559
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი გიორგი გაიოზიშვილი 599567880, წამყვანი სპეციალისტი ზვიად ძულიაშვილი 599461559
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: თეთრიწყაროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით