შეხვედრა სოფ. ზვარეთში, რატევნის ტერიტორიული ერთეული - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ბოლნისის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ქვემო ქართლი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ბოლნისი
მისამართი ქალ. ბოლნისი
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: თეიმურაზ ბაკურაძე 595 517575, მალხაზ ავქოფაშვილი 599 982241 ნაირა გაბრიჭიძე 599491992
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი თეიმურაზ ბაკურაძე 595517575, წამყვანი სპეციალისტი მალხაზ ავქოფაშვილი 599982241, ნაირა გაბრიჭიძე 599491992
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ბოლნისის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით