სასოფლო-სამეურნეო მობილური ექსტენცია ახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახალსოფლის თავშეყრის ადგილას ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ქარელის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი შიდა ქართლი, ქარელის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ქარელი
მისამართი ქალ. ქარელი
აღწერა: ქარელის მუნიციპალიტეტის სახალსოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ახალსოფელში მობილური მანქანის მობილობა. კონსულტაცია გაიცემა სხვადასხვა საკითხებზე, გამოყენებული იქნება საველე ლაბოლატორია
ტრენერის სახელი და გვარი: ზაზა ბარბაქაძე-599359670; ლენგიზ ქვრივიშვილი-591192935;
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეცილიასტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით