სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენტიფიკაცია-სოფ. დირბი, ქარელის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ქარელის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი შიდა ქართლი, ქარელის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ქარელი
მისამართი ქალ. ქარელი
აღწერა: სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.ბ)ბჭდური მასალების დარიგება,გა0სასოფლო-სამეურნეო ექსტენსიის გაწევა,დ)პრობლემების იდენტიფიცირება.
ტრენერის სახელი და გვარი: ლენგიზ ქვრივიშვილი-591192935; ილია გოჩაშვილი-595353979
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით