სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.პირველი სვირი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: იმერეთის რეგიონული სამსახური იმერეთი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ზესტაფონი
მისამართი ქალ. ზესტაფონი
აღწერა:

იმერეთის რეგიონული სამსახურის თანამშრომლები შეხვდებიან მოსახლეობას ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ სვირში შეხვედრის თემები:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;

საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია), რეგისტრაცია MY.MEPA.GOV.GE -ზე

ტრენერის სახელი და გვარი: მაია დარბაიძე 598195443 მევლუდი ნიშნიანიძე 577 79 02 58
ტრენერის სტატუსი: იმერეთის რეგიონული სამსახურის წამყვანი სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით