სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.პერევისა ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ჭიათურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი იმერეთი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ჭიათურა
მისამართი ქალ. ჭიათურა
აღწერა:

ჭიათურის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის თანამშრომლები შეხვდებიან მოსახლეობას ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  სოფელ პერევსაში შეხვედრის თემები:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;

საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია), რეგისტრაცია MY.MEPA.GOV.GE -ზე 

ტრენერის სახელი და გვარი: დავით მოდებაძე 591 32 22 32, იზო მიროტაძე 591 13 14 06
ტრენერის სტატუსი: ჭიათურის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციაილსტი,წაყვანი სპეციალისტი
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით