მობილური სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვაბზუში; ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: გურიის რეგიონული სამსახური გურია, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ოზურგეთი
მისამართი ქალ. ოზურგეთი
აღწერა:

ფერმერის (ების) წინაშე არსებულ გამოწვევებზე მყისიერი რეაგირება და ექსტენციის ფარგლებში გასაწევი სერვისებით უზრუნველყოფა; ინფორმაციის მიწოდება სააგენტოს მიმდინარე პროექტების შესახებ;  რატომ უნდა დარეგისტრირდეს my.mepa.gov.ge

ტრენერის სახელი და გვარი: ემზარი ცხომელიძე 595858371; სეს-ის ფიტოსანიტარი და ვეტ. ექიმი;
ტრენერის სტატუსი: წამყვანი სპეციალისტი; სეს-ის თანამშრომლები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: გურიის რეგიონული სამსახური; სეს;

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით