სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენთიპიკაცია-სოფ. ძეგვი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამსახური მცხეთა-მთიანეთი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ქალ. მცხეთა
მისამართი ქალ. მცხეთა
აღწერა:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

ვ)რატომ უნდა დარეგისტრირდეს ფერმერი my.mepa.gov.ge ზე

ტრენერის სახელი და გვარი: ნიკოლოზ კიკნაველიძე, თეა ჟღენტი
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამსახურის უფროსი ნიკოლოზ კიკნაველიძე 595858389, წამყვანი სპეციალისტი თეა ჟღენტი 595858333
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამსახურის უფროსი ნიკოლოზ კიკნაველიძე 595858389, წამყვანი სპეციალისტი თეა ჟღენტი 595858333

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით