ინჩხური, მარტვილის მუნიციპალიტეტი; შეხვერდის თემა: სახელმწიფო პროგრამები, სეზონური აგროსამუშაოები ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: მარტვილის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამეგრელო და ზემო სვანეთი, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, ქალ. მარტვილი
მისამართი ქალ. მარტვილი
აღწერა: მარტვილის მუნიციპალიტეტის ინჩხურის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობასთან შეხვედრა, სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;  ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები, საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება, საჭიროებათა კვლევა.
ტრენერის სახელი და გვარი: ეკატერინე ნაროუშვილი, მურად ჩარგაზია
ტრენერის სტატუსი: მარტვილის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი და წამყვანი სპეციალისტები. ტელ: 595 18 36 63 (ეკატერინე ნაროუშვილი); 551 56 57 51 (მურად ჩარგაზია);
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს მარტვილის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი და წამყვანი სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით