ლია, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი; შეხვერდის თემა: სახელმწიფო პროგრამები, სეზონური აგროსამუშაოები ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: წალენჯიხის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამეგრელო და ზემო სვანეთი, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, ქალ. წალენჯიხა
მისამართი ქალ.წალენჯიხა
აღწერა: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ლიას ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობასთან შეხვედრა, სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;  ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები, საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება, საჭიროებათა კვლევა.
ტრენერის სახელი და გვარი: ნუგზარ კალანდია, ვალერი ჭანტურია
ტრენერის სტატუსი: წალენჯიხის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი და წამყვანი სპეციალისტები, ტელ: 591 14 90 89 (ნუგზარ კალანდია), 598 78 68 56 (ვალერი ჭანტურია);
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს წალენჯიხის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი და წამყვანი სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით