სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.პერევი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: საჩხერის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი იმერეთი, საჩხერის მუნიციპალიტეტი, ქალ. საჩხერე
მისამართი ქალ. საჩხერე
აღწერა:

საჩხერის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის თანამშრომლები შეხვდებიან მოსახლეობას საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ მთისძირში.  შეხვედრის თემები:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;

საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია), რეგისტრაცია MY.MEPA.GOV.GE -ზე

ტრენერის სახელი და გვარი: მურადი იაკობაშვილი 599 52 15 33, მარიამ ლაბაძე 551 55 25 57
ტრენერის სტატუსი: საჩხერის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით