სასოფლო-სამეურნეო მობილური ექსტენცია დილისკას ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ დილისკაში ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ახალქალაქის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ახალქალაქი
მისამართი ქალ. ახალქალაქი
აღწერა: შეხვედრის თემატიკა: ბოსტნეული კულტურების წარმოება, მეხილეობა, საკვებწარმოება
ტრენერის სახელი და გვარი: არმან არუთიუნიან, მერაბ ნათენაძე
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით