ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოს მოსახლეობასთან შეხვედრა ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ახალქალაქის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ახალქალაქი
მისამართი ქალ. ახალქალაქი
აღწერა:

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანდოს მოსახლეობასთან შეხვედრა:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

ტრენერის სახელი და გვარი: არმან არუთიუნიან, მერაბ ნათენაძე
ტრენერის სტატუსი: ახალქალაქის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ახალქალაქის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით