ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ელიაწმინდაში მოსახლეობასთან შეხვედრა ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახური სამცხე-ჯავახეთი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ახალციხე
მისამართი ქალ. ახალციხე
აღწერა: სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ,ბეჭდური მასალების დარიგება, სასოფლო -სამეურნეო ექსტენციის გაწევა საჭიროებისამებრ, პრობლემების  იდენტიფიცირება,საჭიროებათა კვლევა ექსტენცია.
ტრენერის სახელი და გვარი: მერაბი ნასყიდაშვილი, ლიანა თედორაძე
ტრენერის სტატუსი: სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით