სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ.ქვედა ლაშე ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ხარაგაულის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი იმერეთი, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, დაბა ხარაგაული
მისამართი დაბა ხარაგაული
აღწერა:

ხარაგაულის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის თანამშრომლები შეხვდებიან მოსახლეობას ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  სოფელ ქვედა ლაშეში. შეხვედრის თემები:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;

საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია), რეგისტრაცია MY.MEPA.GOV.GE -ზე 

ტრენერის სახელი და გვარი: ბონდო კიკნაველიძე 595 05 48 08 ვაჟა მაჭავარიანი 595 85 83 80
ტრენერის სტატუსი: ხარაგაულის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, წამვანი სპეციალისტი
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით