შეხვედრა სოფ. საიმერლოში, წერეთლის ადმინისტრაციული ერთეული - მარნეულის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი