შეხვედრა სოფ. დამია-გეურარხში - მარნეულის მუნიციპალიტეტი ღონისძიებების კალენდარი