შეხვედრა სოფ. დაგარახლოში, იფნარის ადმინისტრაციული ერთეული - დმანისის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: დმანისის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ქვემო ქართლი, დმანისის მუნიციპალიტეტი, ქალ. დმანისი
მისამართი ქალ. დმანისი
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: ნოდარ ციხელაშვილი 599415893, თემური დაუთაშვიილი 595652297
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი ნოდარ ციხელაშვილი 599415893, წამყვანი სპეციალისტი თემური დაუთაშვიილი 595652297
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დმანისის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით