სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენთიპიკაცია-სოფ თოლენჯი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: თიანეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი მცხეთა-მთიანეთი, თიანეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა თიანეთი
მისამართი დაბა თიანეთი
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: ზვიად დოლიაშვილი, თამაზ ჯანგირაშვილი
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი ზვიად დოლიაშვილი, წამყვანი სპეციალისტი თამაზ ჯანგირაშვილი 591509538
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი ზვიად დოლიაშვილი551159688, წამყვანი სპეციალისტი თამაზ ჯანგირაშვილი 591509538

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით