საექსტენციო შეხვედრა ახალუბნის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. ახრისი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: შიდა ქართლის რეგიონული სამსახური შიდა ქართლი, გორის მუნიციპალიტეტი, ქალ. გორი
მისამართი ქალ. გორი
აღწერა: სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;  ბეჭდური მასალების დარიგება, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა,  პრობლემების იდენტიფიცირება;                   
ტრენერის სახელი და გვარი: მალხაზ კოშკაძე(ტელ: 595221164) თენგიზ ნანეტაშვილი(ტელ:599227283)
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: გამოცდილი ექსტენციონისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით