სასოფლო-სამეურნეო მობილური ექსტენცია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანის მოსახლეობასთან ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: სიღნაღის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი კახეთი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, ქალ. სიღნაღი
მისამართი ქალ. სიღნაღი
აღწერა: დაინტერესებულ პირებს გაეწევათ სასოფლო სამეურნეო ექსტენცია მცენარეთა დაცვის და ნიადაგის დამუშავების შესახებ. ასევე მიეწოდებათ ინფორმაცია სააგენტოს მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ.
ტრენერის სახელი და გვარი: გიორგი ბოლღაშვილი, გიორგი ნანობაშვილი, დავით კოჭლამაზაშვილი
ტრენერის სტატუსი: სპეციალისტი 599 56 29 45
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: სიღნაღის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით