ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიალაში შეხვედრა მოსახლეობასთან ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ასპინძის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთი, ასპინძის მუნიციპალიტეტი, დაბა ასპინძა
მისამართი დაბა ასპინძა
აღწერა: ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)               ვ)  მარცვლოვნების აღება დბინავება.
ტრენერის სახელი და გვარი: ამირან ლაზარაშვილი;
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი ამირან ლაზარაშვილი 599937489;
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვიტარების სააგენტოს სპეციალისტი

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით