სასოფლო-სამეურნეო მობილური ექსტენცია ყვიბისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ კორტანეთში ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ბორჯომის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ბორჯომი
მისამართი ქალ. ბორჯომი
აღწერა: ბოსტნეული კულტურების წარმოება, მეხილეობა ,ვეტერინარია
ტრენერის სახელი და გვარი: ზაირა პაპიძე, გრიგოლ ჯვარიძე, ლიანა თედორაძე; მერაბი ნასყიდაშვილი;
ტრენერის სტატუსი: გრიგოლ ჯვარიძე 599 51 09 73; წამყვანი სპეციალისტები ლიანა თედორაძე- 595 85 83 97; მერაბ ნასყიდაშვილი - 595 85 83 99;
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ "სოფლის განვითარების სააგენტო"-ს სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით