სასოფლო-სამეურნეო მობილური ექსტენცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაბაში ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ბორჯომის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ბორჯომი
მისამართი ქალ. ბორჯომი
აღწერა: მობილური ექსტენციის ფუნქციების  და შესაძლებლობების გაცნობა; ბოსტნეული კულტურების მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგია, დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა; ხილის  მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგია, დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა; 
ტრენერის სახელი და გვარი: ზაირა პაპიძე; გრიგოლ ჯვარიძე; ლიანა თედორაძე; მერაბი ნასყიდაშვილი;
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეცილისტი ზაირა პაპიძე 595 85 83 82; წამყვანი სპეციალისტი გრიგოლ ჯვარიძე 599 51 09 73; წამყვანი სპეციალისტები ლიანა თედორაძე- 595 85 83 97; მერაბ ნასყიდაშვილი - 595 85 83 99;
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით