სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენთიპიკაცია-სოფ ანანური ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: დუშეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი მცხეთა-მთიანეთი, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქალ. დუშეთი
მისამართი ქალ. დუშეთი
აღწერა:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

ვ)რატომ უნდა დარეგისტრირდეს ფერმერი my.mepa.gov.ge ზე

ტრენერის სახელი და გვარი: გელა ბადაგაძე, ნანი თეთრუაშვილი
ტრენერის სტატუსი: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი გელა ბადაგაძე 595858326, წამყვანი სპეციალისტი ნანი თეთრუაშვილი 599700175
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი გელა ბადაგაძე 595858326, წამყვანი სპეციალისტი ნანი თეთრუაშვილი 599700175

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით