სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სოფ. ფარცხნალი, ღუდუმექეთი, ისლარი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ხარაგაულის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი იმერეთი, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, დაბა ხარაგაული
მისამართი დაბა ხარაგაული
აღწერა:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

ბ)ბეჭდური მასალების დარიგება;

გ)საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა; 

დ)სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის  პრობლემების იდენტიფიცირება;

ე)საჭიროებათა კვლევა(ექსტენცია)

ტრენერის სახელი და გვარი: ბონდო კიკნაველიძე 595054808, ვაჟა მაჭავარიანი 595858380.
ტრენერის სტატუსი: მთავარი სპეციალისტი, წამყვანი სპეციალისტი
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: დარგის სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით