ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვირში შეხვედრა მოსახლეობასთან ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამსახური სამცხე-ჯავახეთი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ახალციხე
მისამართი ქალ. ახალციხე
აღწერა:

სოფელ სვირში გასვლითი შეხვედრის დროს განხორციელდება შემდეგი  აქტივობები:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

ტრენერის სახელი და გვარი: ლიანა თედორაძე; მერაბ ნასყიდაშვილი;
ტრენერის სტატუსი: წამყვანი სპეციალისტები ლიანა თედორაძე- 595 85 83 97; მერაბ ნასყიდაშვილი - 595 85 83 99;
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით