ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ეშტიაში და სოფელ ყაურმაში შეხვედრა მოსახლეობასთან ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: ნინოწმინდის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი სამცხე-ჯავახეთი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, ქალ. ნინოწმინდა
მისამართი ქალ. ნინოწმინდა
აღწერა:

სოფელ ეშტიაში და სოფელ ყაურმაში გასვლითი შეხვედრის დროს განხორციელდება შემდეგი  აქტივობები:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)

ტრენერის სახელი და გვარი: შირინ ნაზარიან; აშოტ მარანჯიან
ტრენერის სტატუსი: შირინ ნაზარიან 568474759; აშოტ მარანჯიან 597910082;
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს სპეციალისტები

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით