სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენტიფიკაცია- სოფ. ციხისძირი ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სამსახური მცხეთა-მთიანეთი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ქალ. მცხეთა
მისამართი ქალ. მცხეთა
აღწერა: ეხვედრის  თემატიკა და მიზანი:
ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);
გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;
დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;
ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: ნიკოლოზ კიკნაველიძე, ნიკოლოზ ცხვარაძე, თეა ჟღენტი, არსენა სამსონიძე
ტრენერის სტატუსი: სამსახურის უფროსი 595858389, წამყვანი სპეციალისტი 595773388, წამყვანი სპეციალისტი 595858376, მთავარი სპეციალისტი 595858333
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: სამსახურის უფროსი 595858389, წამყვანი სპეციალისტი 595773388, წამყვანი სპეციალისტი 595858376, მთავარი სპეციალისტი 595858333

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით