სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაცია, სასოფლო-სამეურნეო ექსტენცია, სოფლად პრობლემების იდენტიფიკაცია- სოფ. შუაფხო ღონისძიებების კალენდარი

მდებარეობა რუკაზე
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: დუშეთის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი მცხეთა-მთიანეთი, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქალ. დუშეთი
მისამართი ქალ. დუშეთი
აღწერა: ეხვედრის  თემატიკა და მიზანი:

ა) სააგენტოს პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;

ბ) ბეჭდური მასალების დარიგება (გაზეთი “ჩვენი სოფელი“, ბროშურები და ბუკლეტები);

გ) საჭიროებისამებრ სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის გაწევა;

დ) სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირება;

ე) საჭიროებათა კვლევა (ექსტენცია)
ტრენერის სახელი და გვარი: გელა ბადაგაძე, ნანი თეთრუაშვილი
ტრენერის სტატუსი: გელა ბადაგაძე 595858326, ნანი თეთრუაშვილი 599700175
ტრენერის გამოცდილება/მოკლე ბიოგრაფია: გელა ბადაგაძე 595858326, ნანი თეთრუაშვილი 599700175

შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით